7 czerwca, 2024

7 czerwca 2024

III Nabór Grup Inicjatywnych planujących utworzenie lub rozwój Przedsiębiorstwa Społecznego w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Tarnowski

Informujemy, że od dnia 20.06.2024 r. przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne w ramach III naboru Grup Inicjatywnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym w celu pozyskania wsparcia na utworzenie miejsc pracy w nowotworzonym