Publikujemy wyniki oceny merytorycznej w subregionie Podhalańskim

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach V naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków