Publikujemy wyniki po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w subregionie Podhalańskim