Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dla naboru I