Lista rankingowa grup inicjatywnych w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Nowotarski”