Lista rankingowa GI w II naborze w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Tarnowski” zakwalifikowane do dalszego udziału w projekcie