Rozpoczęcie rekrutacji Grup Inicjatywnych – Subregion Podhalański

Informujemy, że od dn. 9.03.2020 r. do 13.03.2020 r. odbywa się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy dostarczyć wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem pomysłu biznesowego oraz formularz rekrutacyjny do Inkubatora Ekonomii Społecznej:

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
  ul. Orkana 20f/1
  34-700 Rabka-Zdrój
  Telefon: (+48 18) 26 77 739 w. 32

Lub Lidera Projektu:

 • Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,
  ul. Garncarska 30,
  32-500 Chrzanów
  Telefon: (32) 645-19-98, 575-606-511

Załączniki: