Publikujemy ostateczne wyniki oceny formalnej w subregionie Podhalańskim

Informujemy, iż został zakończony ostatni etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach I naboru grup inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o ostatecznych wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków