Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Podhalańskim

Informujemy, iż został zakończony pierwszy etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach II naboru Grup Inicjatywnych..

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wiosków