UWAGA! – rekrutacja Grup Inicjatywnych w Subregionie Podhalańskim zostaje przedłużona