Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Podhalańskim

Informujemy, iż został zakończony I etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach IV naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj:  Lista wniosków