Publikujemy ostateczne wyniki oceny formalnej w subregionie Podhalańskim

Informujemy, iż został zakończony ostatni etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach IV naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj:  Lista wniosków