Granty w wysokości 10 tys. zł przeznaczone są na  profesjonalizację działalności PES.

Celem wsparcia finansowego w formie grantów dla podmiotów ekonomii społecznej jest wsparcie rozwoju usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na:

  • przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług,
  • poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług,
  • poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.

Granty podstawowe informacje:

  • Wysokość wsparcia finansowego to maksymalnie 10 000 zł netto (w ramach grantu nie można finansować podatku VAT),
  • Do grantu wymagany jest wkład własny 5% (w tym możliwy wkład pieniężny, praca społeczna, świadczenia wolontariackie),
  • Granty dedykowane są dla podmiotów, które są uczestnikami projektu – wymagana jest diagnoza przeprowadzona przez doradcę kluczowego,
  • jedna organizacja może otrzymać do 3 grantów przez cały okres trwania projektu,
  • aktualne terminy naboru wniosków znajdują się na w aktualnościach.

Dla podmiotów zainteresowanych organizowane są warsztaty dot. pisania i rozliczania wniosku grantowego.