Zmiany w organizacji i terminach warsztatów w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” (Program Grantowy, edycja II)

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych odbędą się w formule on-line w dniach 8 i 9 marca 2021r.

Zgłoszenie udziału w warsztatach następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

  1. Na warsztaty w dn. 8 marca br.:
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1d2Sm8f98sQqP9lHqAZVn18a86PCGXvbGw6UJ-92bDuW5pg/viewform?usp=sf_link
  2. Na warsztaty w dn. 9 marca br:
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHoG4BRfhmSwQI9PFqBYIf0j55A2AUQxul9vpJ3ZtMZmBzuw/viewform?usp=sf_link

    Na Państwa zgłoszenia czekamy do najbliższego poniedziałku (1.03.2021) do godz. 16.00.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów obejmuje:
– przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,
– warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,
– praktyczne omówienie zasad dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,
– prezentację platformy do przygotowania wniosków,
– czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem. W trakcie warsztatów będzie możliwość zadawania pytań odnośnie zasad, pomysłów i sposobu planowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej.
Zasady udziału w warsztatach określa umowa dotycząca wsparcia szkoleniowo-doradczego dla podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym z Programu Grantowego (w załączeniu).

Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na warsztaty wymagane jest złożenie kompletu wypełnionych i podpisanych (przez upoważnione osoby) dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej (załączniki do niniejszego ogłoszenia). Jest to warunek udziału w szkoleniu.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków).

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
ul. Dolnych Młynów 7/6
31-124 Kraków

Małgorzata Kuta-Pałach, Specjalista ds. animacji i inicjatyw lokalnych
Olga Gałek, Animator
Tel. 12 349 06 57
grant.sadecki@mila.org.pl

Pliki do pobrania: