Aktualizacja listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania oraz listy rezerwowej – Subregion Sądecki