Wyniki oceny formalnej wniosków grantowych (IV edycja) w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Informujemy, że dobiegła końca ocena formalna wniosków o dofinansowanie inicjatywy złożonych w ramach IV naboru grantów Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Spośród 28 złożonych wniosków, wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. O wynikach oceny formalnej wszyscy Wnioskodawcy zostali poinformowani drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Omikron.

Pliki do pobrania: