Lista rankingowa GI w II naborze w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Nowosądecki” zakwalifikowane do dalszego udziału w projekcie