Nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – Subregion Sądecki

Informujemy, że odbywa się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przyjmowane są do godziny 16:00 ostatniego dnia naboru. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Składanie dokumentów:

W związku z zagrożeniem spowodowanym występowaniem wirusa COVID-19 w Polsce, podjęto decyzję o możliwie jak największym ograniczeniu wizyt w Inkubatorach ES i Biurze TOZCh.

Dokumentację rekrutacyjną przyjmujemy drogą elektronicznąktóre prosimy aby przygotować w sposób następujący:

 1. skany wraz z odpowiednimi podpisami i opieczętowaniem, lub w wersji zbezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: tozch@tozch.edu.pl,
 2. wersja elektroniczna musi spełniać określone wymogi:
  1. pliki prosimy skompresowaćdo pliku PDF,  jeden załącznikze strony powinien stanowić jeden plik skanowanych dokumentów (odpowiednio z wymaganych załączników: 1a i 2a, lub 1b i 2b)
  2. skan powinien być kompletny i zachowywać kolejność stron i logikę układu dokumentacji,
  3. pliki skanu prosimy aby nazwać w taki sposób aby możliwa była identyfikacja załącznika (np. Zał.2a – Jan Kowalski).
 3. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 575-606-511 celem potwierdzenia, że wniosek wpłynął.
 4. W późniejszym terminie skontaktujemy się celem dostarczenia oryginałów.

W sprawach dotyczących dokumentacji prosimy o kontakt z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie:

Wyjątkowo dokumentację można dostarczyć do Inkubatora Ekonomii Społecznej(po wcześniejszym uzgodnieniem tego z przedstawicielami Partnera):

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” Nawojowska 4 33-300 Nowy Sącz Telefon: (+48) 781 651 201

lub Lidera Projektu:

 • Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Garncarska 30, 32-500 Chrzanów Telefon: (32) 645-19-98, 575-606-511

Załączniki: