Rozpoczęcie rekrutacji Grup Inicjatywnych – Subregion Tarnowski

Informujemy, że od dn. 9.03.2020 r. do 13.03.2020r. odbywa się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy dostarczyć wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem pomysłu biznesowego oraz formularz rekrutacyjny do Inkubatora Ekonomii Społecznej,

 • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
  ul. Krakowska 13
  33-100 Tarnów
 • Telefon: (+48) 510 964 648

Lub Lidera Projektu:

 • Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,
  ul. Garncarska 30,
  32-500 Chrzanów
  Telefon: (32) 645-19-98, 575-606-511

Załączniki: