Rozpoczęcie rekrutacji Grup Inicjatywnych – Subregion Sądecki

Informujemy, że od dn. 9.03.2020 r. do 13.03.2020 r. odbywa się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy dostarczyć wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem pomysłu biznesowego oraz formularz rekrutacyjny do Inkubatora Ekonomii Społecznej,

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”
  ul. Nawojowska 4
  33-300 Nowy Sącz
  Telefon: (+48) 781 651 201,

Lub Lidera Projektu:

 • Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,
  ul. Garncarska 30,
  32-500 Chrzanów
  Telefon: (32) 645-19-98, (+48) 575-606-511

Załączniki: