UWAGA! – Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do grup inicjatywnych drogą elektroniczną! – dotyczy wszystkich subregionów

W związku z zagrożeniem spowodowanym występowaniem wirusa COVID-19 w Polsce, podjęto decyzję o możliwie jak największym ograniczeniu wizyt w Inkubatorach ES i Biurze TOZCh.

Dokumentację rekrutacyjną przyjmujemy drogą elektroniczną (skany wraz z odpowiednimi podpisami i opieczętowaniem, lub w wersji z bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres mailowy: tozch@tozch.edu.pl. W późniejszym terminie skontaktujemy się celem dostarczenia oryginałów.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  • Tel.: (32) 645-19-98,
  • Kom.: 575-606-511
  • E-mail: tozch@tozch.edu.pl