Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Sądeckim

Informujemy, iż został zakończony pierwszy etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach I naboru grup inicjatywnych..

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: lista wniosków