Publikujemy ostateczne wyniki oceny formalnej w subregionie Tarnowskim