Rozpoczynamy II nabór grup inicjatywnych do wsparcia dotacyjnego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Informujemy, że w dniach od 06.04.2020 r. do 15.04.2020 r. odbywa się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Nabór prowadzi Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanoskiej w Chrzanowie we współpracy z Partnerami lokalnymi w 3 subregionach: