Publikujemy wyniki oceny merytorycznej w subregionie Sądeckim