Publikujemy wyniki oceny merytorycznej w subregionie Tarnowskim