UWAGA! – rekrutacja Grup Inicjatywnych w Subregionie Tarnowskim zostaje przedłużona