Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Tarnowskim