Publikujemy ostateczne wyniki oceny formalnej w subregionie Sądeckim

Informujemy, iż został zakończony ostatni etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach II naboru grup inicjatywnych.
Lista wniosków wraz z adnotacją o ostatecznych wynikach znajduje się tutaj: Lista wiosków