Publikujemy wyniki oceny merytorycznej w subregionie Sądeckim

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach II naboru grup inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków