Uwaga podmioty ekonomii społecznej z Małopolski!

Sięgnijcie po 15 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięcia, które pomoże Wam przetrwać trudny czas związany z epidemią COVID-19, a jednocześnie przeciwdziałać jej skutkom w społeczności lokalnej.

UBS (Fundator programu), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej zapraszają do wzięcia udziału w programie „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Mamy do przekazania 150 tys. zł na wsparcie 10 organizacji!!!

Wszystkie informacje znajdziesz na: www.es.malopolska.pl lub www.mfes.pl

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 17 maja 2020 r.