Zmiana załącznika nr. 3 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego w projekcie MOWES – Subregion Tarnowski