UWAGA! – rekrutacja Grup Inicjatywnych w Subregionie Sądeckim zostaje przedłużona