II NABÓR GRUP INICJATYWNYCH PLANUJĄCYCH UTWORZENIE LUB ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – PODREGION NOWOSĄDECKI

Informujemy, że od dnia 22.04.2024 r. przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne w ramach II naboru Grup Inicjatywnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym w celu pozyskania wsparcia na utworzenie miejsc pracy w nowotworzonym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne.

W celu zgłoszenia Grupy Inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem) niezbędną dokumentację rekrutacyjną tj.:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Formularz wstępnego pomysłu biznesowego

Na jeden z poniższych adresów:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, ul. Nawojowska 4 / 216-218, 33-300 Nowy Sącz.

Termin zakończenia drugiego naboru –  29 kwietnia 2024 roku godz. 14:00 (decyduje data wpływu)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Biuro MOWES – Chrzanów:  660-228-860lub 575-606-511

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Opis oferty wsparcia finansowego oferowanego przez OWES w projekcie znajdą Państwo tutaj

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami (wersje *.docx; *.pdf):

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym dla osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego – DOCXPDF
 • Załącznik nr 1a Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCXPDF
 • Załącznik nr 1b Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem opisu pomysłu biznesowego dla osób prawnych – DOCXPDF
 • Załącznik nr 2a Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych – DOCXPDF
 • Załącznik nr 2b Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – DOCXPDF
 • Załącznik nr 3a Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3b Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3c Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4a Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób fizycznych – DOCXPDF
 • Załącznik nr 4b Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób prawnych – DOCXPDF